KöanmälanJust nu kan ni få en plats hos oss omgående, allt ni behöver göra är att fylla i formuläret nedan.
Vill du/ni göra ett besök på förskolan, kontakta rektor Isabelle Burman
isabelle.burman@tradetsforskola.se
Barn 1 Personnummer: Inskolning från: Viktigt att veta om barnet: Barn 2 Personnummer: Inskolning från: Viktigt att veta om barnet: Barn 3 Personnummer: Inskolning från: Viktigt att veta om barnet: Vårdnadshavare Personnummer: Adress: Postnummer: Ort: Telefonnummer: E-post Vårdnadshavare: Personnummer: Adress: Postnummer: Ort: Telefonnummer: E-post:
Vårdnad
Gemensam
Ensam
Civilstånd
Gifta/sambo
Ensam
Har du/ni annat modersmål än svenska?
Ja
Nej
Om ja, ange vilket språk: Skicka in